top of page

ЦЕЛЕВИ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

     Кредит за покупка на апартаменти, гаражи, къщи, урегулирани парцели,  офиси, ателиета, магазини и други недвижими имоти.

        Разходите по всеки кредит не са само лихви. При изчисляването на цялото оскъпяване е редно да се вземт под внимание и разходите за одобрение, пазарни оценки, застраховки, месечни такси по сметките, задължителни продукти, които някои банки изискват и др.

             

    Ние ще сме до Вас, за да получите пълна информация за всички разходи по исканият от Вас кредит и за да може да вземете напълно информирано Вашето решение! Ще анализираме всяка оферта, която имате и ще изберете най-добрата и подходяща за Вас!

      - Финансира придобиването на собствеността, на окончателно построени имоти и на такива в процес на изграждане, но не по-рано от Акт 14.

             -  Целеви жилищни кредити могат да бъдат отпускани и за рефинансиране на съществуващи такива в други банки. Целта постигане на по-добри финансови условия за клиента.

        Обезпечение – учредява се законна/договорна ипотека върху имота, който се закупува с предоставения кредит и/или върху друг имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.

          Размерът на кредита зависи от:

     - Стойността на сделката – договорената покупна цена на имота по предварителен договор/различните банки финансират между 70 и 100% от стойността на сделката;

  - Пазарната стойност на имота/имотите, служещи за обезпечение.  Пазарната оценка се изготвя от лицензирани експерт-оценители от външни фирми или се изготвя от самата банка. Процентът на финансиране варира в зависимост от възприетите от банката критерии между 50 – 100%. Върху него оказват влияние най-вече фактори като конструкция и местоположение на имота, самоучастие, профил на клиент.

    - Доходите на кредитоискателите – банките имат различни подходи за оценка на платежоспособността на кредитоискателите, които се отнасят, както за остатъчния семеен доход, така и за признаването на доходи от различни източници. Съществуват и продукти за жилищно кредитиране без документално доказване на дохода, при значително по-високи лихвени нива.

     Срок на кредита – максималният срок на жилищните кредити в различните банки е между 20 и 35 години, като се налагат и допълнителни условия за максималната възраст, която кредитоискателите да достигат по време на срока на кредита.

Нашите партньори

банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
банка, безплатна кредитна консултация, кредитен посредник
bottom of page