top of page
 • Търсите най-доброто финансово решение за вашия бизнес?

 • Нуждаете се от експертно мнение при избора на банков продукт?

 • Трябва Ви консултация при подготовката на документи за кандидатстване за кредит?

Заедно ще обсъдим бизнес намеренията Ви, за да определим кой е най – подходящият за Вас продукт. Ще направим бизнес анализ на дейността Ви, за да вземете правилното решение. Ние ще съберем за Вас оферти от водещите Банки и заедно ще обсъдим силните и слабите им страни.

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ
дългосрочни кредити

 • Използват се за финансиране на инвестиционни цели:

  • Закупуване на обурудване, техника, сгради, земя, превозни средства и др.

  • Строителство, СМР, подобрения, нови технологии

 • Усвояват се еднократно или на траншове срещу разходооправдателни документи

 • Максималният срокът е до 10 години

 • Възможен е гратисен период

 • Възможен е индивидуална погасителна схема, съобразена съсъ сезонността на приходите от дейността на фирмата.

ОБОРОТНИ КРЕДИТИ
краткосрочни кредити

 • Запасяване със суровини и материали поради очаквани промени на цените в посока повишение.

 • Задържане реализацията на готовата продукция поради очаквано повишаване на цените.

 • Финансиране на инвестиции в краткосрочни активи.

Оборотните кредити най-често са:

 • Револвиращ кредит

 • Овърдрафт

 

В зависимост от размерът оборотните кредити могат да са обезпечени и необезпечени.

10.png

Нашите партньори:

банки, безплатни консултации, кредитен посредник
банки, безплатни консултации, кредитен посредник
банки, безплатни консултации, кредитен посредник
банки, безплатни консултации, кредитен посредник
банки, безплатни консултации, кредитен посредник
банки, безплатни консултации, кредитен посредник
банки, безплатни консултации, кредитен посредник
bottom of page