top of page

Безплатни кредитни консултации!
 

*Безпристрастно сравнение на банковите предложения за кредитиране

*Компетентни и професионални консултации 

*Търсим най-доброто предложение за клиента,  съответстващо на нуждите от финансиране

*Изграждане на дългосрочни вазаимоотношения с нашите клиенти

*Удобство за клиентите ни. Срещите ни с вас са там, където Ви е удобно. 

Неозаглавен (30 × 22 см) (2).jpg
Неозаглавен (30 × 22 см) (3).jpg

*МИНИМУМ пакет, ПРЕМИУМ пакет и АУКЦИОН - като заплащате само за това което ползвате според нуждите, които имате.

Предлагаме ви бърза продажба в конкретен срок и на максимална цена, в няколко стъпки! 

Професионална консултация и изготвяне на пазарна оценка!
 

*Предлагаме широк спектър от услуги в областта на лицензираното оценяване на имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, цели предприятия.

Срещу минимална такса и при нужда можем да Ви консултираме за пазарна стойност, без изготвяне на лицензиран оценителски доклад, което да Ви спести допълнителни разходи. 

Неозаглавен (30 × 22 см) (4).jpg

Ако смятате, че имате нужда от услуга, която не сме посочили в имотния сегмент, то моля, свържете се с нас и ще ви съдействаме или насочим към съответните специалисти!

кредитен посредник, покупка на имот, продажба на имот, пазарни оценки

„Кредит Десижън“ ЕООД ще използва и обработва Вашите лични данни единствено за нуждите на кредитирането и оценката на кредитния риск и/или предоставянето на друг/и продукти и услуги представени на този сайт. Обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания. С регистрацията в сайта и заявката на определена услуга, клиента дава съгласие за обработка на личните му данни. Предоставените лични данни  ще бъдат съхранявани от „Кредит Десижън“ ЕООД  с изискуемото от закона ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни.

„Кредит Десижън“ ЕООД работи съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на ЕС.

bottom of page