top of page

РЕФИНАНСИРАНЕТО на кредитни задължения има за цел:

  • Намаляване цената на кредита - намаляване на лихви и други разходи.

  • Оптимизация на плащанията по кредита - увеличаване или намаляване на срока, в зависимост от търсеният ефект.

  • Управление на лихвения риск по настоящите задължения промяна в начина на лихвеното изчисление

ЛОГО БАНКИ

Подзаголовок раздела

bottom of page