top of page

Етапите през които ще премините при кандидатстване и одобрение:

   1. Ние ще съберем за Вас най - добрите оферти от водещите банки в България

   2. Ще Ви помогнем да сравните лихвите, таксите и крайното оскъпяване.

   3. Ще анализираме заедно възможностите за най-добро ценово предложение и ще улесним процеса на кандидатстване за Вашия кредит.

   4. Ще Ви помогнем при попълването на искането за кредит и ще го внесем в удобен за Вас офис на избраната банка.

   5. При желание и за Ваше спокойствие ще присъстваме на подписване на договора за кредит.

4.png
4.png

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ

Потребителският кредит може да бъде предоставен за текущи лични нужди - образование, почивка, лечение, ремонт, закупуване на автомобил, битова техника и др. 

 

Важно за одобрението на необезпечените кредити е чистата кредитна история на клиента, както и достатъчността на неговите доходи за безпроблемно погасяване на кредита. 

Срок

 Потребителските кредити са с минимален срок 1 г. и максимален срок до 10 – 12 г.

 

Максимален размер

Според предложенията на различните банки, обикновено до 40 000 лева, при отговаряне на определени изисквания свързани с осигурителен доход и до 80 000 лева.

Лихвени условия

Ценовите параметри са съобразени спрямо:

  • Размера и срока на кредита

  • Осигурителния доход на клиента

  • Наличие на превод на работна заплата или месечна погасителна вноска в съответната банка

  • Наличие на допълнителни продукти, които клиентът ще ползва към кредита

 

Обезпечение

Потребителският кредит е  необезпечен, но според рисковият профил на клиента, банката би могла да изиска съдлъжник или поръчител.

Такси и комисиони

  • Такса за обработка на искането за кредит – различни при различните банки, като варират от твърди суми съобразно размера или процент от исканата сума

  • Месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка за обслужване на кредита 

  • Застрахователна премия

 

Застраховки

Застраховките при потребителските кредити не са задължителни в някои Банки, но осигуряват по-добри лихвени нива. Ползването на застраховки е препоръчително, тъй като при настъпване на неблагоприятни събития, дългът временно или изцяло ще се погасява от застрахователя.

Всяка Банка предлага застраховки с различни покрития. 

bottom of page