top of page
79.jpg

ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оценката на търговско предприятие обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като:

  • определяне на продажна цена

  • реализиране на сливания и придобивания

  • установяването на собственост на партньори

  • данъчно облагане

  • финансова отчетност и други цели.

 Цели и процес при оценяване на търговско предприятие:

  • Определяне стойността на дялове или акции

Оценяването на дялове и акции се извършва въз основа на количествени техники и стойността им ще варира в зависимост от пазарното търсене и предлагане. Цената им в компании, които се търгуват публично, може да бъде лесно проверена. Установяването на реалната цена в случаите на непублични компании е предизвикателство, с което лицензираните консултанти на Амрита може да ви помогнат.

 

  • Определяне стойността на активи:

Оценяването на активите е едно от най-важните неща, които трябва да се извършат от всяка фирма. Включва процеса на определяне на стойността на конкретен имот, включително акции, облигации, сгради, машини или земя, който се провежда обикновено, когато една компания или актив трябва да бъде продаден, застрахован или поет от друго ръководство. Активите могат да бъдат категоризирани в материални и нематериални.

  • Материални активи: имат физическа форма, закупени са за производство на продукти или стоки за организацията или за предоставяне на услугите, които тя предлага. Материалните активи могат да бъдат категоризирани като: дълготрайни активи (земя, сгради, машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар) или като текущи активи (материални запаси, стоки, вземания, парични средства).

  • Нематериални активи: нямат физическа форма, но все пак осигуряват бъдеща полза за компанията. Те могат да включват патенти, лога, франчайзи, полезни дизайни и търговски марки.

Оценките могат да се извършват или върху актив, или върху пасив, като например задължения или облигации, емитирани от компания.

 

  • Определяне стойността на бизнеса

Оценката на бизнеса е общ процес на определяне на икономическата стойност на цял бизнес или отдел на компанията. Тя може да се използва за определяне на справедливата стойност на един бизнес или предприятие по различни причини, включително продажната стойност, установяването на собственост на партньора, данъчно облагане и дори при развод. При нужда, собствениците на фирми често се обръщат към професионални бизнес оценители, за да получат обективна оценка за стойността на бизнеса им.

 

 СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ОЦЕНКА

 

Сроковете за изготвяне на оценки на търговски предприятия са между 7 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

За повече информация и въпроси позвънете на телефон +359887 247 514 

или ни пишете на ocenki@decision-ts.com

bottom of page