top of page
66.jpg

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 • ниви

 • пасища и ливади

 • стопански дворове

 • земеделски земи в урбанизирани територии.

 • овощни градини

 • лозя

 • градини, засяти с многогодишни растения.

                 В процеса на оценка на стойността на земеделски земи от съществено значение са характеристиките на имота като категория, местоположение, ограничения в земеползване, както и състоянието на пазара. 


                При оценката на трайни насаждения, от своя страна, се отчитат годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията и изградените подобрения – капково напояване, дренажи, носеща конструкция, мрежи против градушки и др., в допълнение към състоянието на пазара за съответната продукция.

Необходими документи за оценка на земеделска земя:

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.

 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Необходими документи за оценка на земеделска земя:

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.

 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Срокове за изпълнение на оценка на земеделски земи и трайни насаждения:

 • Сроковете за изготвяне на оценки са между 3 и 7 работни дни в зависимост от сложността и предназначението на оценката.

За повече информация и въпроси позвънете на телефон +359887 247 514 

или ни пишете на ocenki@decision-ts.com

bottom of page