top of page

Лицензирани пазарни оценки

Ако Ви предстои покупка, продажба на имот или се налага да обезпечите кредита си, ако имате правен или счетоводен казус, свързан с Ваш имот или друг актив, ние ще отговорим на Вашите нужди!

Предлагаме широк спектър от услуги в областта на лицензираното оценяване на имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, цели предприятия.

Изготвените от нас пазарни оценки се приемат от водещите банки в България!

ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

БИЗНЕС ИМОТИ

71.jpg
 • ниви

 • пасища и ливади

 • стопански дворове

 • земеделски земи в урбанизирани територии.

 • овощни градини

 • лозя

 • градини, засяти с многогодишни растения.

 • Производствени машини, съоръжения и поточни линии

 • Технологично оборудване

 • Стопански инвентар 

 • Селскостопанска техника

 • Транспортни средства - лекотоварни и тежкотоварни автомобили, автобуси, летателни средства, плавателни съдове 

 • Стоки, материални запаси.

73.jpg
80_edited.jpg

Оценката на търговско предприятие обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като:

 • определяне на продажна цена

 • реализиране на сливания и придобивания

 • установяването на собственост на партньори

 • данъчно облагане

 • финансова отчетност и други цели.

 

bottom of page