top of page

КРЕДИТНА КАРТА

Кредитната карта е вид разплащателно средство за покупка на стоки, услуги и др. За разлика от дебитната карта, сумата за покупка с кредитна карта не се изтегля от банковата сметка на картодържателя, а от отпуснатия кредитен лимит от банката или кредитната компания.

Кредитната карта е добро средство за разплащания с отложено плащане. В повечето случаи срокът за погасяване на кредитния лимит, без да се начисляват лихви за ползваната безкасово сума е в рамките на 30-60 дни,

кредитна карта

 

ОВЪРДРАФТ

 

 

Овърдрафтът е нещо като пари за спешни случаи, докато кредитната карта е разплащателно средство. Ако например дебитната ви карта няма такава опция, то със средствата от овърдрафта няма да може да платите през интернет, както с кредитна. За да получите разрешение за ползване на овърдрафт, това трябва да е банка, в която вече имате разплащателна сметка и например по нея превеждат заплатата ви. Кредитна карта, както и друг вид кредит, може да изтеглите от която и да е банкова или небанкова кредитна институция.

bottom of page